Tko sam ja?

Moje ime je Marina. Nakon završetka studija Veterine u Hrvatskoj, pridružila sam se svom suprugu u Švicarskoj. Ubrzo nakon toga, dobili smo nase dvije kćeri, 2017 i 2019 godine.

Trudnoće i rođenje mojih kćeri potaknulo me na rast i promjenu i osjećala sam poziv da i sama podupirem žene tokom njihovih trudnoća, poroda i babinja. Bit ću počašcena biti tvoja doula.

Što je doula?

A woman in birth is at once her most powerful, and most vulnerable. But any woman who has birthed unhindered understands that we are stronger than we know.
Marcie Macari

Doula je educirana profesionalka koja prati i podržava roditelje tokom trudnoće, poroda i postpartuma. Nema medicinsku funkciju poput primalje. Njena uloga je da pruza psihičku, emocionalnu i fizičku potporu roditeljima, osiguravajući da se osjećaju dovoljno snažno i sigurno tokom poroda njihovog djeteta.

Prednosti doule na porodu su dokazane raznim istraživanjima. Neke od prednosti su:

Kad bi doula bila lijek, nebi bilo etički ne koristiti ga.
Dr. John. H. Kennell