Soft Hands Doula

Dobrodošli na moju stranicu!

Moje ime je Marina, i ja sam diplomirana doula registrirana pri Švicarskoj udruzi Doula.

Doula je educirana profesionalka koja prati i podržava roditelje tokom trudnoće, poroda i postpartuma. Nema medicinsku funkciju poput primalje. Njena uloga je da pruza psihičku, emocionalnu i fizičku potporu roditeljima, osiguravajući da se osjećaju dovoljno snažno i sigurno tokom poroda njihovog djeteta.

Nudim usluge podrške pri porodu u kantonima Zurich, Zug i dijelovima Aargau-a, na Hrvatskom, Engleskom ili Njemačkom.